Ramp-Up

Projektet syftar till att ta fram en färdplan för en snabb och konkurrenskraftig nationell industrialisering inom additiv tillverkning (AM) av metall i Sverige. Färdplanen ska identifiera de industriella forsknings- och innovationsfrågor som är mest väsentliga för att skapa en önskad svensk styrkeposition inom AM av metall. Projektet ska även föreslå en strategi för färdplanens genomförande inkl. finansiering. Målet är att nå ett internationellt ledarskap inom AM av metall baserat på Sveriges starka industriella ställning inom områden som pulvermetallurgi, högpresterande metalliska material och avancerad produktionsteknik.

På kort sikt blir ett resultat av projektet att relevanta aktörer ges bästa möjliga förutsättningar att gemensamt agera för en snabb och konkurrenskraftig industrialisering av AM av metall i Sverige. På längre sikt ska projektet leda till att svensk industri kraftfullt ökar sin konkurrenskraft inom AM av metaller. Denna målbild kommer att preciseras och förankras under projektets gång, men kan innefatta t.ex. ökad export av pulver och utrustningar, flexiblare tillverkningsindustri, export av know-how samt mer energieffektiv och miljövänlig produkttillverkning.

Partner organizations

  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
  • University West (Academic, Sweden)
  • University West (Publisher, Sweden)
  • Swerea (Private, Sweden)
Start date 01/10/2016
End date The project is closed: 31/12/2017

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.