Tillförlitliga uppskattningar av åtgärdskostnader inom förorenade områden (REMCOST)

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Enveco Environmental Economics Consultancy (Private, Sweden)
  • Swedish Geotechnical Institute (SGI) (Research Institute, Sweden)
Start date 01/01/2016
End date The project is closed: 31/12/2019

Page manager Published: Thu 31 May 2018.