Älvkyla 2.0

Projektet syftar till att ge GE ökade möjligheter att erbjuda miljövänlig och konkurrenskraftig fjärrkyla i befintliga och nya områden i Göteborg genom en forskarexamen på Chalmers.

Partner organizations

  • Göteborg Energi AB (Private, Sweden)
Start date 01/05/2017
End date The project is closed: 30/04/2020

Page manager Published: Mon 04 Feb 2019.