Åldring av isolationsmaterial för HVDC-kablar

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla grundläggande kunskap om de faktorer som påverkar långtidsegenskaperna hos de isolationsmaterial som används i HVDC-kablar. Projektet förväntas resultera i en tydlig bestämning av tröskeln för isolationens nedbrytning och åldrande under DC förorsakat av elektriska och termiska påfrestningar. Arbetet kommer att inriktas mot att bedöma hur kabelns driftförhållanden påverkar materialets elektriska prestanda. Parallellt skall ett datorsimuleringsverktyg utvecklas för att kunna förutsäga variationer i de kritiska elektriska egenskaperna.

Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 31/12/2019

Page manager Published: Wed 24 Nov 2021.