Ökad noggrannhet på däckmodellering för att stödja utvecklingen av energieffektiva fordon

Projektet syftar till att minska bidraget till fordonens flödesmotstånd från hjulen vilket är viktigt för att minska fordonens energianvändning. I energieffektiva fordon måste bidrag till totala luftmotståndet från exteriören, kylluftflödet, undersidan och hjulen minimeras. Påverkan från olika däckssidor, däckens regn- och laterala spårutformning, och numeriska randvillkor för att simulera hjulrotation har delvis studerats i tidigare projekt.

Nuvarande projekt syftar till att utöka denna kunskap genom att integrera däckdeformationer som härrör från olika belastningsfall (körcykler) samt inkludera påverkan på lyftkrafter. För att göra detta kommer både experimentella och numeriska metoder att utvecklas.

Partner organizations

  • Volvo Cars (Private, Sweden)
Start date 05/11/2019
End date 31/12/2023

Page manager Published: Sun 01 Dec 2019.