QUALITY II - Advanced quality assurance of welded and adhesively bonded joints

Projektet ska utveckla en oförstörande mätmetod baserad på laserultraljud (LUS) i syfte att möjliggöra automatiserad kvalitetssäkring av fogar i industriella miljöer. Målet är att automatiskt kunna utvärdera och kvalitetsbedöma ett stort antal fogar med högre noggrannhet och repeterbarhet än vad som är möjligt med dagens metoder. Aktuella applikationer inkluderar grövre MAG-svetsade strukturer men också limmade, punktsvetsade eller lasersvetsade tunnplåtsförband. Generellt är defekter som äventyrar strukturens säkerhet och livslängd i fokus.

Partner organizations

  • Permanova Lasersystem (Private, Sweden)
  • Scania CV AB (Private, Sweden)
  • Cargotech Sweden, Hiab (Private, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • GE Healthcare Bio-Sciences (Private, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
Start date 01/10/2014
End date The project is closed: 30/06/2017

Funded by

  • VINNOVA (Public, Sweden)

Page manager Published: Sat 30 Nov 2019.