Produktivitetsläget i svenskt byggande, VVS och el 2018

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till produktivitetsutveckling inom byggprojekt, byggföretag, VVS-företag och el-installatörer genom att utveckla kunskap om produktivitetsförutsättningar, utmaningar och styrkeområden.
Detta projekt avses genomföras som en produktivitetsmätning av svenskt byggande, VVS och el 2018. Detta innebär en samlad effektiviserad datainsamling, med möjligheter för tvärgående analyser över de olika områdena.

Mätningen omfattar de 500 största byggprojekten som genomförts och avslutats under 2018. Mätningen omfattar byggande av: lokaler, kontor, flerbostadshus, gruppbyggda småhus och anläggningsprojekt. För installation och el fokuseras även på deras uppdrag inom de största byggprojekten.

Partner organizations

  • Swedish Construction Federation (Private, Sweden)
Start date 01/01/2019
End date The project is closed: 30/04/2020

Page manager Published: Sat 11 Jul 2020.