Seaweed production systems with high value applications (Sweaweed)

Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla nya odlingsvarieteter och artspecifika metoder för odling och bearbetning av högvärdiga röd- (Porphyra) och grön- (Ulva) alger i Sverige, på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Algodling är den snabbast växande sektorn inom globalt vattenbruk, men är i stort sett outvecklad i Sverige trots stor naturlig potential. Algodling kringgår flera nackdelar associerade med landbaserad produktion av biomassa, t ex behov av gödningsmedel och bevattning, och konkurrerar inte heller om värdefull åkermark. Alger är mycket näringsrika och innehåller en mängd i stort sett outnyttjade biomolekyler, och bildar på så sätt en attraktiv biomassa för vidare raffinering till exv. livsmedelsingredienser, finkemikaler och bio-baserade material. Vi kommer att utvärdera algbiomassans sammansättning (delvis med metabolomik), innovativa metoder för att disintegrera cellstrukturer samt hållbar extraktion av molekyler med kända och nya potentialer i livsmedel, medicinska och tekniska tillämpningar. Odling av alger längs den svenska kusten och en tekniskt optimerad fraktionering av skördad biomassa möjliggör en inhemsk produktion av potenta biomolekyler och banar också väg för nya industriella processer baserade på en förnyelsebar naturresurs. Den tvärvetenskapliga forskargruppen bakom detta initiativ har etablerats under de senaste åren och har redan tagit en ledande roll i utvecklingen av algodling som nya biologiska produktionssystem i Sverige.

Partner organizations

  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
  • University of Gothenburg (Academic, Sweden)
Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 31/12/2021

Page manager Published: Fri 08 Apr 2022.