PrehospIT-stroke

Prehospital sjukvård står inför stora utmaningar. Rätt utnyttjat kan eHälsa på ett signifikant sätt bidra till att möta dessa. Syftet med PrehospIT-Stroke är att skapa bättre förutsättningar för långsiktigt framgångsrik innovation och utveckling med hjälp av eHälsa för näringsliv och sjukvård. Huvudmålen är att dels utforma en rekommendation till harmonisering av termer, begrepp och interoperabilitet, och dels verifiera denna genom att åskådliggöra förbättringar i den prehospitala strokekedjan. Dessutom finns delmål i form av bl.a. produktkoncept och lösningar. Projektet leds av Prehospital ICT Arena inom Lindholmen Science Park AB, och Signaler och System är en av de 21 projektparterna. Projektet leds av Prehospital ICT Arena inom Lindholmen Science Park AB, och Signaler och System är en av de 21 projektparterna.

Partner organizations

 • Region Halland (Public, Sweden)
 • Västmanlands Läns Tidning (Public, Sweden)
 • Mediteq Svenkebo (Private, Sweden)
 • Ortivus (Private, Sweden)
 • Norrbottens läns landsting (Public, Sweden)
 • Lindholmen science park AB (Private, Sweden)
 • Region Kronoberg (Public, Sweden)
 • Saab (Private, Sweden)
 • Region Västra Götaland (Public, Sweden)
 • University of Borås (Academic, Sweden)
 • University of Borås (Publisher, Sweden)
 • Siemens (Private, Germany)
 • SOS Alarm (Private, Sweden)
 • Region Skåne (Public, Sweden)
 • Sahlgrenska University Hospital (Public, Sweden)
 • Intersystem (Private, Sweden)
Start date 03/11/2014
End date The project is closed: 31/03/2017

Page manager Published: Thu 14 Jan 2021.