Prata med mat

All mat och dryck som vi äter och dricker passerar genom munnen innan den sväljs. Detta är så självklart att vi inte ägnar en tanke åt de processer som sker under ät- och sväljningsprocessen, men att äta och dricka innebär i själva verket ett mycket komplicerade samspel mellan den mat och dryck som vi tar in i munnen, och mun- och näshålorna och svalget med deras komplicerade fysiologi, samt även kopplingar till hjärnans olika psykologiska processer och styrning.

Partner organizations

  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
Start date 01/10/2020
End date The project is closed: 31/12/2021

Page manager Published: Sat 10 Oct 2020.