Potentiella nettoreduktioner av växthusgasutsläppen från användning av nordeuropeiskt proteinfoder i nordisk kött- och mjölkproduktion

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2012
End date The project is closed: 31/12/2013

Page manager Published: Thu 31 May 2018.