Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer

Syftet med detta projekt är att kommersialisera en patentsökt grafenbaserad antibakteriell yta. De specifika målen är:

  • Att utveckla en (eller flera) kostnadseffektiva metoder att i stor skala tillverka produkter med den grafenbaserade antibakteriella ytan.
  • Att identifiera de mest lämpliga applikationerna för det nya materialet och tillverkningsmetoden.
  • Att göra affärsplan för utvecklingen av ny(a) produkt(er) där det nya materialets antibakteriella egenskaper ger ett tydligt mervärde.


Vi ska ta fram en billig metod att tillverka den antibakteriella ytan, som dessutom utgår från en billig grafen/grafit-kvalitet. Ju billigare materialet blir att producera desto fler tillämpningsområden kommer bli aktuella. Om målet att utveckla en kostnadseffektiv tillverkningsmetod av antibakteriellt grafen uppnås, så kommer detta material att kunna ha flera tillämpningar inom medicinteknik och diagnostik, och vi förväntar oss då att identifiera och eventuellt påbörja utvecklingen av en produkt där antibakteriellt grafen kan ge ett tydligt mervärde.


Partner organizations

  • 2D fab AB (Private, Sweden)
  • DENTSPLY Implants (Private, Sweden)
Start date 01/05/2017
End date The project is closed: 30/06/2019

Page manager Published: Fri 03 Jul 2020.