Passiv and multistatic radar

Projektets syfte och mål är att utveckla nya metoder som kan användas i passiva och multistatiska radarsystem. Forskningen i projektet kommer att inkludera områdena systemprestanda, undertryckning av markklotter och analyser av grundläggande identifierbarhet för mål i passiv och multistatisk radar.

Projektet förväntas stärka Saabs och Chalmers kompetens i nya, avancerade metoder för passiva och multistatiska radarsystem. Förväntat resultat är inom områdena effektiva metoder för undertryckning markklotter, och hur resultatet från analyserna av grundläggande identifierbarhet för mål påverkar lämpliga följealgoritmer. Projektet förväntas också öka Saabs konkurrenskraft inom området avancerade radarsystem.

Projektet bygger på tidigare studier av passiva och multistatiska radarsystem. Den övergripande strategin är en noggrann modellering av problemets egenskaper och begränsningar. Dessa modeller kommer senare att hjälpa till att styra utvecklingen av effektiva metoder för att undertrycka markklotter, hur man kan beskriva systemprestanda och hur grundläggande egenskaper hos ett sådant system påverkar lämpliga följealgoritmer. Dessa aktiviteter ses i de fem arbetspaketen i projektet.

Partner organizations

  • Saab (Private, Sweden)
Start date 10/11/2017
End date The project is closed: 31/12/2021

Page manager Published: Fri 20 Aug 2021.