Organizing and Renewal in Media Companies

Medieindustrin genomgår ett betydande teknikskifte. Medieorganisationer behöver möta denna utmaning och utveckla hur de organiserar och driver innovativa och entreprenöriella aktiviteter. De har också ett behov av att organisera sig mer innovativt. Det övergripande syftet med projektet följer dessa behov: Att öka möjligheten för en grupp medieföretag att förnya sig och hantera en omfattande strukturomvandling, och att öka kunskapen om hur sådan omvandling kan organiseras och ledas. Syftet är därutöver att skapa en bredare diskussion om utvecklingsfrågor i mediebranschen.

Partner organizations

  • Stampen Media Group (Private, Sweden)
Start date 01/04/2014
End date The project is closed: 30/09/2017

Published: Fri 11 Nov 2016. Modified: Fri 15 Sep 2017