Organisering av innovation och förändring i mediebolag

Målet är att ´samtidigt studera och stödja innovativa initiativ i en grupp medieföretag när de försöker förändra sig för att klara av stora förändringar i industrin´ Genom aktionsforskningsmetoder har forskargruppen stött de berörda organisationerna i sitt utvecklingsarbete. Två pilot/genombrottsprojekt samt en process för att definiera innovations- och förändringsbehov och samtidigt skapa mandat för förändring har drivits med stöd av forskargruppen.

Start date 17/09/2013
End date The project is closed: 31/01/2014

Page manager Published: Thu 31 May 2018.