Optimera mikrobiell tillverkning av itakonat för hållbar plast och tvättmedel

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2019
End date 31/12/2021

Published: Wed 03 Jul 2019.