Omställning från fossila råvaror: Miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion av högvärda kemiska produkter från mikroalger

Att kartlägga förutsättningarna för att anlägga och driva en pilotanläggning för produktion av biobaserade kemiska produkter baserat på mikroalgodling. På längre sikt skall produktionen drivas i stor skala i ett nystartat tillväxtföretag och bidra till att minska beroendet av fossila råvaror på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt, och därmed stärka regionens tillväxt och miljöprofil

Start date 05/08/2013
End date The project is closed: 15/02/2014

Page manager Published: Tue 17 Mar 2020.