Odling av mikroalger med rökgas från pappersbruk som kolkälla och studier av faktorer viktriga för en robust produktion

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Research Institute, Sweden)
Start date 01/07/2012
End date The project is closed: 31/12/2014

Page manager Published: Tue 09 Oct 2018.