Nyttiggörande av flygaska från avfallsförbränning

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • University of Borås (Academic, Sweden)
  • University of Borås (Publisher, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Research Institute, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Research Institute, Sweden)
Start date 15/04/2016
End date The project is closed: 19/01/2017

Page manager Published: Fri 07 Sep 2018.