Nudging to reduce the use of disposable coffee cups

Projektet ska testa olika ”green nudges” som ett medel för att minska användningen av engångskaffemuggar i samband med inköp av kaffe.

Partner organizations

  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Private, Sweden)
Start date 01/12/2021
End date The project is closed: 31/05/2022

Page manager Published: Tue 18 Jan 2022.