Noll Vibrationsskador steg 3

Samhällsutmaningen är att minska vibrationsskadorna som idag är den vanligaste orsaken till arbetssjukdom i Sverige. Varje dag arbetar 400 000 människor mer än två timmar om dagen med vibrerande maskiner. Detta innebär avsevärda kostnader för samhället, stort personligt lidande och kostnader för företagen då drabbade måste omplaceras. Syftet med projektet är minskade vibrationsskador genom att maskiner med låga vibrationsnivåer tillverkas, efterfrågas, köps in och används. Målet är att minska vibrationerna i industriella demonstrationsmiljöer med 50-90%.

Projektets vision är ”Noll vibrationsskador”. Denna ska nås genom att åtgärda källan till problemet och minska vibrationsnivåerna i handhållna maskiner; Maskiner behöver inte vibrera och skada människor! En kulturförändring ska skapas kring företagens beteende gällande vibrationer för att åstadkomma en helhetssyn med t ex direkta tekniska maskinlösningar, förståelse och acceptans genom hela organisationen, och att även åstadkomma en ökad medvetenhet när det gäller riskerna med högfrekventa vibrationer.

Partner organizations

  • Umeå University (Academic, Sweden)
  • University of Gothenburg (Academic, Sweden)
  • University of Gothenburg (Publisher, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Private, Sweden)
  • Lund University (Academic, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
  • Malmö university (Academic, Sweden)
  • SETEK (Private, Sweden)
Start date 14/11/2017
End date The project is closed: 30/11/2019

Page manager Published: Sat 23 Nov 2019.