Noll Vibrationsskador steg 2

Projektet syftar till att ta bort vibrationsskador på människor genom att utveckla lågvibrerande maskiner som samtidigt stärker maskintillverkarnas och de användande företagens konkurrenskraft och minskar samhällets och företagens kostnader för skadade människor. Vibrationsminskningen möjliggörs genom nyutvecklad patenterad teknik men även genom bättre användning av existerande kunskap. Konceptmaskiner med låga vibrationer tas fram som kommer att ligga till grund för kravställning från maskinanvändarna. Ökad kunskap om vilka processer och verktyg som orsakar de största hand-arm-vibrationsskadorna. Höjd kompetens hos företagshälsovård, fackföreningar, arbetsgivare och Arbetsmiljöverket. Maskintillverkare får underlag för att kunna utveckla nya lågvibrerande maskiner för ökad konkurrensfördel baserad på patenterad teknik. Användarföretag kommer att kunna vara mer kompetenta och tekniskt kunniga beställare och mer medvetna om risker som de bör undvika.

Partner organizations

  • Swerea IVF AB (Private, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Private, Sweden)
  • Lund University (Academic, Sweden)
  • University of Gothenburg (Academic, Sweden)
  • University of Gothenburg (Publisher, Sweden)
  • Umeå University (Academic, Sweden)
Start date 15/05/2015
End date The project is closed: 31/08/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.