Multi-layer waveguide integration platform for future mm-wave systems

Målet med genomförbarhetsstudien var att verifiera två aspekter av MLW-tekniken: tillverknings- och integrationsförmåga, vilka båda var framgångsrika. Tillverkningsförmågan verifierades genom att tillverka passiva bandpassfilter baserat på MLW-tekniken och integrationsförmåga verifierades genom att ta fram prototyper för integration av aktiva MMIC-enheter. Specifikationerna togs fram av industripartnerna och testning utfördes på "National THz Laboratory" på Chalmers.

Start date 01/11/2018
End date The project is closed: 01/05/2019

Page manager Published: Thu 28 Mar 2019.