Molekylär profilering inom Central Swedish Cohorts & Biobank: en väg till precisionsmedicin för ett hälsosamt åldrande

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Karolinska Institutet (Academic, Sweden)
  • Uppsala University (Academic, Sweden)
Start date 01/12/2017
End date 31/12/2024

Page manager Published: Thu 19 Jul 2018.