Modellering av Interaktion mellan Cyklister och Fordon 2- MICA2

MICA2 kommer fortsätta arbetet från MICA (som fokuserade på första fasen i omkörningar av cyklister) genom att titta på alla faser under omkörningsförloppet, för att sedan utveckla, prova och utvärdera både aktiva och passiva säkerhetssystem.

Partner organizations

  • Autoliv AB (Private, Sweden)
  • Veoneer (Private, Sweden)
  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) (Research Institute, Sweden)
  • Viscando (Private, Sweden)
  • If Insurance (Private, Sweden)
Start date 01/11/2019
End date 31/12/2022

Page manager Published: Thu 14 Jan 2021.