Minska klimatpåverkan av betong i ballastfritt spår

Projektet "En ny generation järnväg" ska bygga nya höghastighetsbanor som ska byggas med ballastfria spår. DEtta kräver stora mängder betong som medför utsläpp av CO2-ekvavalenter om c:a 0,5 ton/spårmeter. Genom att t.ex. modifiera konstruktion eller material skulle utsläppen kunna minskas. Förstudiens ska utreda vilka id'eer inom område som finns inom forskningen. 

Start date 01/01/2020
End date The project is closed: 30/06/2021

Page manager Published: Tue 24 Mar 2020.