Miniatyranläggning för produktion av biogas från biomassa

Vi håller på att bygga upp en miniatyranläggning för produktion av biogas (metan) från biomassa. Vi jobbar via kandidatarbeten men även med sommarjobbare.

Genom att utbilda blivande ingenjörer i ett interdisciplinärt och entrepreneuriellt arbetsätt, kan vi bidra till en omställning till ett hållbart samhäle.

Partner organizations

  • Combustion Engine Research Center (Centre, Sweden)
  • Competence Centre for Catalysis (KCK) (Centre, Sweden)
Start date 20/01/2013

Page manager Published: Wed 28 Aug 2019.