Miljöanpassade flygmotordemonstratorer för ökad konkurrenskraft (SWE DEMO MOTOR)

För SWE DEMO MOTOR är målet att skapa en stark svensk roll genom att demonstrera komplexa motormoduler och motorstrukturer tillsammans med OEMer både i Europa och USA i internationellt samarbete.

Samarbete med OEM är en förutsättning för att nå de höga TRL-nivåer som krävs i ett demonstratorprojekt. Detta kommer att skapa en stark affärsposition för GKN , en ökad omsättning för deltagande SMF samt spin-off till andra branscher. Projektet stärker arenorna för flygproduktion PTC på Innovatum i Trollhättan, samt Compraser i Linköping. GKNs lättviktteknologi som demonstreras i SWE DEMO, kan resultera i en minskad bränsleförbrukning för den globala civila flygplans-flottan som årligen motsvarar CO2-utsläppen för allt flyg i svenskt luftrum.

Partner organizations

  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
  • Tooltec (Private, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
  • Brogren Industries AB (Private, Sweden)
  • Swerea (Private, Sweden)
  • Innovatum (Private, Sweden)
  • Midroc Automation AB (Private, Sweden)
  • Permanova Lasersystem (Private, Sweden)
  • University West (Academic, Sweden)
  • University West (Publisher, Sweden)
Start date 01/01/2016
End date The project is closed: 31/08/2016

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.