Mikrovågsbaserad behandling för att motverka sena effekter för överlevande barn med CNS-tumörer

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2012
End date The project is closed: 31/12/2014

Page manager Published: Wed 06 Nov 2019.