Mikrovågsteknik för kvalitetskontroll i skogsindustrin (Skogsprojektet)

Syftet har varit att utvärdera marknadspotentialen för mikrovågsteknik för kvalitetsmätning i skogsindustrin, verifiera de tekniska krav som ställs på de möjliga produkterna och inom marknadssegmenten sågverk och skördare, liksom att utveckla affärsplan för fortsatt utveckling och kommersialisering. Vi har identifierat 3 affärsmöjligheter; timmersortering, optimering vid sågning, samt i skördaren. Teknisk verifiering av kundkrav för dessa affärsmöjligheter har genomförts, och de allra flesta krav kan uppfyllas.

Partner organizations

  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Private, Sweden)
Start date 01/01/2011
End date The project is closed: 31/08/2014

Page manager Published: Thu 31 May 2018.