Mikrovågsassistera lakning av LD-slagg för att återhämta vanadin

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2020
End date The project is closed: 30/11/2020

Page manager Published: Fri 10 Jul 2020.