Mikrobiell styrning av fermentering av filtrerat primärslam för klimatsmart och resurssnål användning av organiskt material i avloppsvatten

See Swedish site for more information.

Start date 01/07/2021
End date 30/06/2023

Page manager Published: Tue 22 Mar 2022.