MicroPlastiX - Integrated approach on the fate of MicroPlastics (MPs) towards healthy marine ecosystems

En gång ett lovande material för framtiden, har plast exponentiellt blivit ett miljöhot   överallt med en närvarande distribution. FN och G7 har erkänt marint avfall och mikroplastisk förorening då det ger negativa effekter på akvatiska ekosystem och på människors hälsa. Trots de vetenskapliga framstegen på detta område, har forskare hittills endast avslöjat toppen av isberget. Efter det att plasten släppts ut i havsmiljön genomgår den vittring och biofouleringsprocesser som bildas av miljöförhållanden, vilket leder till fragmentering av större föremål i mikroplastik (MP).
 

MicroplastiX syftar till att övervinna kunskapsbrister avseende MP-vittring, nedbrytnings- och fragmenteringsprocesser. MicroplastiX utvecklar en holistisk metod som kombinerar fältdata med laboratorieexperiment, tillämpar ett omfattande kvalitetssäkringssystem och utvärderar MP-interaktion med biota (inklusive frisättning av plastkemikalier och sorberade föroreningar). MicroplastiX skapar en inventering av koloniseringstaxa, bedömer horisontell och vertikal transport, gradienter och tidsfördelad distribution, allt som kommer att bidra till avancerade multiskalmodeller för att förutsäga ödet och vägarna av MP i haven.

En erfaren forskargrupp från flera länder med olika bakgrunder kommer att studera ett brett geografiskt område med ekologisk och ekonomisk relevans. MicroplastiX kommer därmed att bidra till FN: s hållbara utvecklingsmål mot friska och hållbara marina ekosystem.

Partner organizations

 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (Academic, Brazil)
 • University of A Coruña (Academic, Spain)
 • Universidade Federal de Pernambuco (Academic, Brazil)
 • Leibniz Centre for Tropical Marine Research (Research Institute, Germany)
 • Sorbonne University (Academic, France)
 • Toulon University (Academic, France)
 • Stazione Zoologica Anton Dohrn (Research Institute, Italy)
 • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
 • Leibniz Institute for Polymer Research (Research Institute, Germany)
 • Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE) (Academic, Brazil)
 • University of Sao Paulo (USP) (Academic, Brazil)
 • Federal University of Rio de Janeiro (Academic, Brazil)
 • Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT) (Academic, Ireland)
Start date 01/04/2020
End date 31/03/2023

Page manager Published: Sat 18 Jul 2020.