Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • CIT Industriell Energi AB (Private, Sweden)
  • Preem (Private, Sweden)
Start date 01/09/2014
End date The project is closed: 31/08/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.