Mätning av produktivitet i ombyggnad och renovering

​Ombyggnad och renovering har stor betydelse för branschen, men det saknas bra arbetsplatsorienterade produktivitetsmått. Målen är här att kartlägga och analysera praxis för arbetsplatsmätning av resursåtgång i ombyggnadsprojekt, inklusive dagens IT-stöd, att utveckla enkla ombyggnadsanpassade produktivitetsmått och att undersöka krav på IT-stöd. Ett tjugotal platschefer med aktuell erfarenhet av ombyggnad/renovering av flerbostadshus och kontorshus intervjuas. Intervjupersoner väljs så att olika företags- och projektstorlekar blir representerade. Samverkan planeras med den nya Formassatsningen Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (NCESR) och Nationellt renoveringscentrum vid LTH.

Start date 01/05/2014
End date The project is closed: 30/04/2015

Page manager Published: Thu 31 May 2018.