Lokal hyptertermi för att öppna blod-hjärnbarriären och förbättra behandlingen av hjärntumörer

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2018
End date The project is closed: 31/12/2018

Page manager Published: Tue 03 Aug 2021.