Ljusstarka ultravioletta och violetta mikrolasrar som använder nanotrådar för att möjliggöra defekt-fria material och optimala kavitetslösningar.

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Lunds tekniska högskola (Academic, Sweden)
Start date 01/01/2017
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Wed 12 Feb 2020.