Liquid hydrogen tanks

Projektet syftar till att utveckla ultralätta flygplanstankar för flytande väte (LH2). Projektet skall studera gasgenomsläpplighet och uppkomst av mikrosprickor vid den extremt låga temperaturen hos flytande väte. Kunskapen demonstreras genom att dimensionera, tillverka och prova kompletta tankar i kompositmaterial vid relevanta temperaturer och tryck. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till fossilfritt flyg.

Partner organizations

  • Oxeon AB (Private, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
  • KonveGas Sweden AB (Private, Sweden)
  • Linköping University (Academic, Sweden)
Start date 01/07/2021
End date 30/12/2022

Page manager Published: Tue 03 May 2022.