Ledarskap som drivkraft för förnyelse: Företagsledningens betydelse för- och inverkan på branschens utveckling för hållbar samhällsbyggnad i världsklass

See Swedish site for more information.

Start date 01/04/2014
End date The project is closed: 30/04/2018

Page manager Published: Sat 23 Nov 2019.