Kvarterets Konsumtion

Projektet Kvarterets konsumtion 2030 går ut på att utforska lösningar som möjliggör mer hållbar konsumtion. Det är en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, vars mål är att minska de konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen med 30 procent till år 2030.

Vi har inlett samarbeten med tre orter inom regionen. De fungerar som pilotorter, där vi utvecklar och identifierar cirkulära lösningar som fokuserar på invånarnas sällanköpsvaror och beteenden. Målet är att visa på attraktiva och hållbara möjligheter för andra kommuner, orter eller kvarter att ta efter

Partner organizations

  • Science Park Borås (Non Profit, Sweden)
Start date 01/02/2020
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Sat 12 Dec 2020.