Kvantplasmonik – en teknologi för foton-fotonväxelverkan på kvantnivå vid rumstemperatur

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2017
End date The project is closed: 31/12/2022

Page manager Published: Thu 31 May 2018.