Kurslitteratur och språkval

Projektet omfattar den första nationella kartläggningen som någonsin gjorts av språkval med avseende på kurslitteratur i svensk högre utbildning och innebär en uppföljning av projektledarens tidigare uppdragsforskning för Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet).

Partner organizations

  • City University of Hong Kong (Academic, Hong Kong)
Start date 01/01/2022
End date 31/12/2023

Page manager Published: Wed 25 May 2022.