Kunskapsspridning och implementering av Stockholmsdeklarationens 9 rekommendationer

Syftet med projektet är att sprida en djupare förståelse för innehållet i de nio rekommendationer från den akademiska expertgruppen som lanserades i samband med FN-konferensen i Stockholm i februari 2020; Saving lives beyond 2020 – the next steps.

Start date 01/12/2020
End date The project is closed: 31/07/2021

Page manager Published: Wed 07 Jul 2021.