Kostnadseffektiv lågvolym och högmixproduktion i Sverige genom flexibel automation (LoHiSwedProd)

Syfte och mål:
Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framför allt små och medelstora företag i Sverige och göra dem mer hållbara i den globala förändringen från högvolymproduktion med få varianter till kortserietillverkning med många varianter. Projektet ska stötta företag med guidelines som tar hänsyn till ekonomi, ergonomi och produktivitet och hjälper till i valet av automation av korta serier och hög produktmix.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet ska utveckla och förbättra ny teknik, effektiv robotikintegration, en modell för produktionsekonomi, bättre arbetsmiljö och säkerhet samt nya spridningsmetoder så att fler människor lär sig om resultaten. En förväntad effekt är också att företag ska få större kontroll på integreringen av sin automationslösning.

Partner organizations

  • Swerea IVF AB (Private, Sweden)
  • Träcentrum Nässjö (Private, Sweden)
  • Linnaeus University (Academic, Sweden)
  • OpiFlex Automation (Private, Sweden)
Start date 27/04/2018
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Wed 30 Jan 2019.