Kooperativa körning vid trafikkorsningar

Det övergripande målet med projektet är att experimentellt validera samordnings algoritmer för autonoma fordon på trafikkorsningar. De samordnings algoritmer som behandlas i det här projektet är generella och kan utökas till en mängd olika coooperative drivande tillämpningar där autonoma fordon som, till exempel, rondeller, samgående körfält på motorvägar, automatiserade parkeringssystem. Vår forskning kan potentiellt påverka säkerheten och effektiviteten av intelligenta transportsystem.

Start date 01/10/2015
End date The project is closed: 30/04/2016

Page manager Published: Thu 23 Apr 2020.