Konsumentinformation om blåmusslor - ett hållbart livsmedel för framtiden

Projektet består i att göra en litteratursammanställning av blåmusslans negativa och positiva miljöpåverkan och jämföra den med andra animaliska proteinkällor samt en litteratursammanställning av musslans näringsinnehåll och dess möjliga positiva och negativa hälsoeffekter i jämförelse med andra animaliska proteinkällor. Den sistnämnda litteratursammanställningen ska kompletteras med laboratorieförsök som ska undersäka fettsyror, protein och spårämnen i musslor. 

Partner organizations

  • Svensk skaldjursodling producentorganisation (Private, Sweden)
  • IVL Swedish Environmental Research Institute (Research Institute, Sweden)
Start date 01/09/2019
End date The project is closed: 30/06/2021

Page manager Published: Fri 05 Jun 2020.