Konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter

Syftet med detta projekt är att utveckla en metodik som kan kartlägga produktegenskaper, dess variation och relaterade konstruktions och process parametrar för att styra kvalitet i alla steg i en fabrikationsprocess.

Projektet avser även att utveckla ett kunskapsbaserat system för konstruktion för tillverkning, kopplat till olika svetsmetoder och geometrier. Detta kommer att göra det möjligt att prediktera produktionsutfall baserat på olika konstruktionslösningar.


Detta projekt kommer att integrera multidisciplinär kunskap i en metodik som kommer att bidra med resultat som hjälper både industrin och akademin. Resultaten är teknologiorienterade, vilka är implementerade i en metodik för att användas på ett systematiskt sätt, samt att utveckla nya förmågor och identifiera nya forskningsutmaningar. Det nära samarbetet mellan industri och akademi kommer att stärka båda parter och skapa en stark bas för framtida flygforskning.

Partner organizations

  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
Start date 07/11/2017
End date The project is closed: 31/05/2020

Page manager Published: Tue 21 Apr 2020.