Konstruktion för återtillverkning genom effektiv användning av produktlivscykeldata (KEAP)

Information only available in Swedish.

Partner organizations

  • Linköping University (Academic, Sweden)
  • Inrego (Private, Sweden)
  • Tetra Pak Technical Service (Private, Sweden)
  • Toyota Material Handling Sweden (Private, Sweden)
  • UBD Cleantech (Private, Sweden)
Start date 16/10/2013
End date The project is closed: 30/06/2016

Page manager Published: Thu 31 May 2018.