Konstruktion för återtillverkning genom Effektiv Användning av Produktlivscykeldata /(KEAP)

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Linköping University (Academic, Sweden)
Start date 15/11/2012
End date The project is closed: 01/08/2013

Page manager Published: Fri 30 Nov 2018.