Konsekvenser av framväxande lätta stadsfordon på trafiksäkerheten, baserade på prognos av tekniklösningar för fordonen

See Swedish site for more information.

Start date 01/06/2013
End date The project is closed: 30/06/2014

Page manager Published: Thu 31 May 2018.